Per què ens commou el cinema? Com es construeixen històries i s’expressen emocions en el mitjà audiovisual? A partir de seqüències clàssiques i contemporànies, ens aproparem al llenguatge cinematogràfic per conèixer les possibilitats estètiques, narratives i dramàtiques de la llum, el moviment de càmera, la banda sonora o el muntatge. Aprendrem a analitzar les pel·lícules per ser més conscients de com llegim el cinema.


Narratives Audiovisuals

En aquest segon trimestre seguirem aprofundint en els usos dels signes i recursos cinematogràfics, parant atenció als fonaments de la  narració audiovisual. Veurem com s’expressen els diferents elements d’una història, com es dissenya la narració i com es construeix el relat a través del llenguatge cinematogràfic.
En aquest tercer trimestre seguirem aprofundint en els usos dels signes i recursos cinematogràfics, parant atenció a l'anàlisi global de diferents pel·lícules. Veurem, entre altres, l'ús del color a Ran, de la música a Barry Lyndon o de l'enquadrament a Vertigo. També ens aproparem als gèneres cinematogràfics i al cinema experimental.

Aprofundirem en els fonaments de la narrativa que emparenten el cinema amb la literatura o les arts escèniques i aprendrem com es construeixen les històries en el mitjà audiovisual, com es narra amb el pla, la llum, el moviment de càmera o el so.

Narratives Audiovisuals