Aquest curs pretén dotar d'eines metodològiques per a la incorporació de la perspectiva interseccional i de gènere així com introduir el discurs i les pràctiques feministes en els entorns socioeducatius, situant la cura de les persones en el centre del marc pedagògic.

Es tracta d'un curs de 15 hores, dividides en 7 blocs temàtics que es durà a terme entre el 15 de juny i el 10 de Juliol de 2020.Aquest curs pretén dotar d'eines metodològiques per a la incorporació de la perspectiva interseccional i de gènere així com introduir el discurs i les pràctiques feministes en els entorns socioeducatius, situant la cura de les persones en el centre del marc pedagògic.

Es tracta d'un curs de 15 hores, dividides en 7 blocs temàtics que es durà a terme entre el 15 de juny i el 10 de Juliol de 2020.