Cursos de la cooperativa Doble Via

Aquest curs està dissenyat per proporcionar als participants una comprensió fonamental sobre la protecció de dades i els processos interns de Doble Via per garantir el seu compliment.

El curs inclou d'on ve la necessitat i l'interès en protegir les nostres dades, la protecció de dades com a dret fonamental, conceptes generals de la protecció de dades, obligacions legals, bones pràctiques i idees per a l’acció per garantir el seu compliment. 

A través d'aquesta formació, els participants adquiriran els coneixements i les habilitats necessàries per assegurar la protecció de les dades, tant dins com fora de Doble Via, i comprendran els processos intern de qualitat que s'han implementat per assegurar el compliment.

OBJECTIU GENERAL: DOTAR ALS PARTICIPANTS D'EINES QUE ELS PERMETIN ADQUIRIR COMPETÈNCIES TÈCNIQUES, RELACIONALS, TECNOLÒGIQUES I DE SEGURETAT PER COORDINAR LA GESTIÓ DE PROJECTES EDUCACIÓ NO FORMAL EN ESCOLES DE MANERA MES EFECTIVA.


OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- ADQUIRIR EINES PER A DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES TÈCNIQUES DE COORDINACIÓ DE EQUIPS.

- ADQUIRIR EINES PER A DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES RELACIONALS DE INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.

- ADQUIRIR EINES PER A DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES TECNOLÒGIQUES PER MILLORAR LA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PARTICIPANTS EN LES ESCOLES.

- ADQUIRIR EINES PER A DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES DE SEGURETAT PER LA PROTECCIÓ DE DADES, PROTECCIÓ DE LA INFANTESA I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.