Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius són uns estudis de postgrau d’un curs de durada (7 d’octubre 2019 – 22 de juny 2020) que enllacen coneixements teòrics i pràctics sobre l’economia social i solidària, amb una dimensió catalana i global. En la seva IV Edició, la intercooperació i l’enfortiment socioeconòmic local, els sectors productius transformadors i la capacitació per acompanyar noves cooperatives hi tenen un protagonisme destacat.

Impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, és coordinat per La Ciutat Invisible amb el reconeixement acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management. Rep el suport econòmic de la Direcció general d’Economia Social i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, així com la col·laboració de la Lleialtat Santsenca, Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i de diverses cooperatives com el Col·lectiu Ronda, Grup Ecos o Coop57.

La IV Edició del Postgrau consisteix en desplegar un pla d’estudis que enllaça coneixements teòrico-pràctics sobre l’ESS catalana, posant l’accent en el cooperativisme i l’enfortiment socioeconòmic local, a partir de 3 mòduls formatius (150 hores lectives i 32 sessions), que inclouen una visita formativa a un ecosistemea cooperatiu català ( en les anteriors edicions, Camp de Tarragona i Catalunya Central) i una a un territori fora de Catalunya (en les anteriors edicions, Itàlia, Euskal Herria i Andalusia).
L’alumnat del Postgrau, havent acomplert amb la participació i la realització de les tasques exigides en els estudis, podreu optar a les acreditacions següents:

– Acadèmica. Curs d’especialització en creació i gestió d’empreses de l’economia social i solidària amb el reconeixement de 10 crèdits ECTS de la Universitat Pompeu Fabra.

– De l’àmbit socioeconòmic. Formació integral en Economia Social i Solidària, amb el reconeixement de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalnuya i Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

www.formacio.coop